top of page

VYBERTE SI Z PONUKY

Našich služieb

Upratovací servis - Outsourcing

Upratovacie_služby.png

Na základe požiadaviek klienta predložíme návrh upratovacieho servisu a prispôsobíme naše služby tak, aby sa docielila spokojnosť nášho zákazníka. Po prekonzultovaní a doplnení návrhu predložíme klientovi komplexný upratovací servis navrhnutý na mieru. Upratovací servis je presne vyšpecifikovaný a obsahuje všetky požiadavky na čistotu a poriadok.

 

Následne po vzájomnej dohode vzniká zmluvný vzťah. Zmluvné činnosti sa tak môžu vykonávať na požadovanej úrovni bez toho, aby dochádzalo k nezhodám a nespokojnosti zo strany klienta. Všetky činnosti sú kompletne riadené a kontrolované našim zamestnancom. Zákazníkovi tak odpadajú všetky starosti súvisiace s upratovaním. Umožňuje mu to tak efektívne riadiť vlastné financie a čas, tak aby sa mohol plne sústrediť na výkon svojej hlavnej činnosti.

 

Náš personál je vždy po ruke a budeme sa snažiť efektívne reagovať aj v prípade nepredvídaných situácii. Takýmto spôsobom dokážeme plne uspokojiť potreby zákazníkov v rámci administratívnych priestorov, výrobných priestorov, skladových priestorov, obchodných priestorov, hotelov a podobne.

Jednorázové čistiace a upratovacie služby

Jednorázové čistiace práce.png

Umývanie okien, tepovanie, vysávanie, priemyselné a hĺbkové čistenie podláh (strojové), výškové práce, umývanie exteriérov. Postaráme sa o hĺbkové upratovanie a čistenie všetkých priestorov počas plnej prevádzky alebo voľna podľa požiadaviek zákazníka. Jednorázové alebo sezónne čistiace a upratovacie práce vykonávame formou objednávky.

 

Takéto služby dlhodobo vykonávame pre klientov z rôznych oblastí ( administratívne priestory, výrobné priestory, skladové priestory, obchodné priestory, hotely a podobne.

 

Možno práve pri jedno rázovom upratovaní Vás presvedčíme našou ochotou, profesionálnym prístupom a otvorí nám to dvere ku komunikácii o pravidelnom upratovacom servise OUTSOURCINGU pre Vašu spoločnosť.

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia

Dezinfekcia.png

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.


Používame rôzne druhy deratizačných prostriedkov v závislosti od prostredia a potreby v rôznych formách ( od jedových granúl, voskové bloky až po odchytové pasce), ktoré sú väčšinou ukladané do PVC vaničiek alebo jedových staníc. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí.


Dezinsekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu ( šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha ). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.

 

Väčšina hmyzu má schopnosť veľmi dynamického rozmnožovania. Preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a preto odporúčame už od začiatku preventívne opatrenia. Vykonávame dezinsekciu formou postreku, náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou. Nami používané prípravky pri jemno rozptylovej aplikáci neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú.

Sezónne práce.png

Sezónne práce

Kosenie, mulčovanie (všeobecná starostlivosť o trávnaté plochy), zimná údržba (posyp soľou, odstraňovanie ľadu, odhŕňanie snehu). Toto sú všetko činnosti, ktoré pre našich zákazníkov s radosťou vykonáme a postaráme sa tak o bezproblémový chod Vašej prevádzky počas celého roka.

Technická_podpora.png

Technická podpora

Postaráme sa o montáž a dodávku hygienických dávkovačov a zásobníkov. Rovnako sa priebežne postaráme o dodávku spotrebných materiálov a technický stav hygienických zariadení. Nemusíte sa tak vôbec venovať činnostiam, ktoré efektívne a profesionálne zvládneme za Vás. Vy si tak nerušene môžete užívať komfort a spoľahnúť sa na reprezentatívnosť priestorov vašej spoločnosti.

Polymérová dezinfekcia

virus_edited.jpg

   Jednou zo služieb, zameraných na likvidáciu čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich organizmov, ktorú naša spoločnosť ponúka, je dezinfekcia. Ide o službu určenú pre rizikové prostredia, v ktorých došlo k možnému infikovaniu rôznymi baktériami, vírusmi, plesňami či inými zdraviu škodlivými a nebezpečnými látkami a mikróbami.

 

    Dezinfekcia patrí medzi najúčinnejšie možnosti prevencie voči rôznym chorobám. V súvislosti s dezinfekciou sa zameriavame na dezinfikovanie rôznych typov priestorov a povrchov. Naša spoločnosť sa zameriava na hĺbkovú, a zároveň celoplošnú dezinfekciu povrchov.

    Naše služby sú zamerané predovšetkým na dezinfekciu priestorov a povrchov v interiéroch budov, ako sú administratívne, výrobné priestory, skladové priestory (potravinové aj nepotravinové), obchodné priestory, hotely, sociálne a reštauračné zariadenia (najmä kuchyne). V rámci externých priestoroch sa zameriavame na rôzne verejné priestranstvá - parky, ulice, námestia, detské ihriská, pieskoviská a pod.

 

    Pri dezinfekcii priestorov sa zameriavame na likvidáciu baktérií, vírusov a plesní prostriedkami s najvyšším účinkom - polymérovou dezinfekciou.

    Polymérová dezinfekcia je najnovším typom vodou riediteľnej bezchlórovej dezinfekcie. Ak sa polymérová dezinfekcia používa zmysluplne, nie je dráždivá pre ľudí. Tým pádom je možné aplikovať tento typ dezinfekcie aj za prítomnosti ľudí či zvierat, je bezfarebná, netoxická a bez zápachu. Ide o bezpečnejšiu alternatívu dezinfekcie, ktorá je navyše šetrná k životnému prostrediu. 


    Polymérovú dezinfekciu môžeme prirovnať k jemnému prášku, ktorý pri aplikácii do priestoru postupne spadne na povrch. Jemné čiastočky polymérovej dezinfekcie dopadajú priamo na povrch, preto nie je ďalej potrebné dezinfikovať predmety a miesta častého dotyku (s výnimkou skiel, kľučiek dverí a pod.). Ide o jeden z najúčinnejších prostriedkov dezinfekcie dostupných na trhu. 

 

   Polymérovou dezinfekciou eliminujeme široké spektrum mikroorganizmov. Je ideálna na rôzne materiály (drevo, PVC, guma, textílie, sklo a pod.). Nejedná sa však o jednorazovú dezinfekciu, ale o dezinfekciu, ktorá na povrchoch zotrváva určitú dobu, a tým vytvára dlhodobý ochranný film na povrchu dezinfikovaného predmetu. Efektívne tak chráni prostredie pred nákazami. Polymérová dezinfekcia nie je horľavá. 

 

    Polymérovú dezinfekciu u Vás vykonáme prostredníctvom vlastného zamestnanca, ktorý disponuje oprávnením na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. 

 

Výhody polymérovej dezinfekcie:
- účinne ničí široké spektrum vírusov, baktérií a plesní
- povrchy zanecháva dlhodobo chránené proti mikroorganizmom (vytvára na nich ochranný biocídny film)
- neškodí ľuďom a zvieratám, možnosť použiť ju aj za ich prítomnosti

- je bez chlóru, bez farby, bez zápachu, je vodou riediteľná
- vhodná na všetky materiály

- neškodí životnému prostrediu

Upratovací servis - Outsourcing
Jednorázové čistiace a upratovacie služby
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia
Sezónne práce
Technická podpora
Polymérová dezinfekcia
bottom of page