top of page

Polymérová dezinfekcia

Dezinfekcia a čistenie povrchov hĺbkovou polymérovou dezinfekciou

virus.jpg

   Jednou zo služieb, zameraných na likvidáciu čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich organizmov, ktorú naša spoločnosť ponúka, je dezinfekcia. Ide o službu určenú pre rizikové prostredia, v ktorých došlo k možnému infikovaniu rôznymi baktériami, vírusmi, plesňami či inými zdraviu škodlivými a nebezpečnými látkami a mikróbami.

 

    Dezinfekcia patrí medzi najúčinnejšie možnosti prevencie voči rôznym chorobám. V súvislosti s dezinfekciou sa zameriavame na dezinfikovanie rôznych typov priestorov a povrchov. Naša spoločnosť sa zameriava na hĺbkovú, a zároveň celoplošnú dezinfekciu povrchov.

    Naše služby sú zamerané predovšetkým na dezinfekciu priestorov a povrchov v interiéroch budov, ako sú administratívne, výrobné priestory, skladové priestory (potravinové aj nepotravinové), obchodné priestory, hotely, sociálne a reštauračné zariadenia (najmä kuchyne). V rámci externých priestoroch sa zameriavame na rôzne verejné priestranstvá - parky, ulice, námestia, detské ihriská, pieskoviská a pod.

 

    Pri dezinfekcii priestorov sa zameriavame na likvidáciu baktérií, vírusov a plesní prostriedkami s najvyšším účinkom - polymérovou dezinfekciou.

    Polymérová dezinfekcia je najnovším typom vodou riediteľnej bezchlórovej dezinfekcie. Ak sa polymérová dezinfekcia používa zmysluplne, nie je dráždivá pre ľudí. Tým pádom je možné aplikovať tento typ dezinfekcie aj za prítomnosti ľudí či zvierat, je bezfarebná, netoxická a bez zápachu. Ide o bezpečnejšiu alternatívu dezinfekcie, ktorá je navyše šetrná k životnému prostrediu. 


    Polymérovú dezinfekciu môžeme prirovnať k jemnému prášku, ktorý pri aplikácii do priestoru postupne spadne na povrch. Jemné čiastočky polymérovej dezinfekcie dopadajú priamo na povrch, preto nie je ďalej potrebné dezinfikovať predmety a miesta častého dotyku (s výnimkou skiel, kľučiek dverí a pod.). Ide o jeden z najúčinnejších prostriedkov dezinfekcie dostupných na trhu. 

 

   Polymérovou dezinfekciou eliminujeme široké spektrum mikroorganizmov. Je ideálna na rôzne materiály (drevo, PVC, guma, textílie, sklo a pod.). Nejedná sa však o jednorazovú dezinfekciu, ale o dezinfekciu, ktorá na povrchoch zotrváva určitú dobu, a tým vytvára dlhodobý ochranný film na povrchu dezinfikovaného predmetu. Efektívne tak chráni prostredie pred nákazami. Polymérová dezinfekcia nie je horľavá. 

 

    Polymérovú dezinfekciu u Vás vykonáme prostredníctvom vlastného zamestnanca, ktorý disponuje oprávnením na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. 

 

Výhody polymérovej dezinfekcie:
- účinne ničí široké spektrum vírusov, baktérií a plesní
- povrchy zanecháva dlhodobo chránené proti mikroorganizmom (vytvára na nich ochranný biocídny film)
- neškodí ľuďom a zvieratám, možnosť použiť ju aj za ich prítomnosti

- je bez chlóru, bez farby, bez zápachu, je vodou riediteľná
- vhodná na všetky materiály

- neškodí životnému prostrediu

pajko_def.png
bottom of page